F-gassen besluit

Op 20 mei 2014 is de nieuwe F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 gepubliceerd in het officiële blad van de Europese Unie. De verordening is in werking getreden op 9 juni 2014 en is van toepassing met ingang van 1 januari 2015 in alle 28 Europese lidstaten. De oude verordening (EG) nr. 842/2006 is met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De voor onze sector al jaren bekende uitvoeringsverordeningen 1493/2007 (verslag producenten), 1494/2007 (etikettering), 1516/2008 (lekcontrole), 303/2008 (wederzijdse erkenning) en 308/2008 (opleiding/certificering) blijven van kracht tot het moment totdat de Europese Commissie deze zal herzien.

F-gassen besluit

van Loon, koeltechniek, zeeland